Վճարահաշվարկային կազմակերպություններ

«Թել-Սել» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, սենյակ 210

հեռ. +374 (60) 27-22-22 (Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն)

www.telcell.am