Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ու Թ Յ Ու Ն

 

 

 

«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ՝  անշարժ գույքի գնահատման գործակալության հետ համագործակցելու նպատակով:

Ընդունելի գնահատողների ցանկում կարող են ներառվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված՝ անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձանց անվանացանկում ընդգրկված անշարժ գույքի գնահատողները, որոնք ունեն աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ:

Մրցույթի հայտերն ընդունվում են մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 25-ը նեռարյալ (բացի շաբաթ և կիրակի օրերը), ժամը 09:30-ից 17:30 ընկած ժամանակահատվածում:

Առաջարկությունների վերաբերյալ փաթեթները ներկայացնել հետևյալ հասցեյով՝ ք.Երևան, Չարենցի փող.1բ, թիվ 42, կամ ուղարկել էլեկտրոնային հաղորդակցություն՝ info@gladzoruco.am հասցեին:

Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (010) 55 15 55 ,  (091) 577 650:

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ու Ն

 

Կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի գումարների վերահաշվարկման վերաբերյալ

Հարգելի հաճախորդներ,

տեղեկացնում ենք, որ համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով վարկի վաղաժամկետ մարման ժամանակ կրեդիտավորման պայմանագրերով սահմանված և վճարված միանվագ և պարբերական միջնորդավճարները ենթակա են համամասնորեն նվազեցման և հետ վերադարձման հաճախորդներին: «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ի կողմից 16.08.2019թ.-ից սկսված այն սպառողական վարկերի մասով, որոնց գծով հաճախորդների կողմից կատարվել են վաղաժամկետ մարումներ, իրականացվելու է կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերահաշվարկ՝ ինչի հետևանքով իրականացվելու է սպասարկման միջնորդավճարներից որոշակի գումարների հետվերադարձ:
Կազմակերպությունում ներկայումս իրականացվում են համալիր միջոցառումներ վերոնշյալ գործընթացի պատշաճ կազմակերպման ուղղությամբ, որոնք նախատեսվում են ավարտին հասցնել մինչև 31.12.2021թ.-ը, իսկ գումարների հետվերադարձի մեկնարկը նախատեսվում է սկսել 10.01.2022թ.-ից:

Գործընթացի կազմակերպման հետագա մանրամասների վերաբերյալ վարկային կազմակերպությունը հավելյալ տեղեկատվություն կհրապարակի իր ինտերնետային պաշտոնական կայքում:

* * *

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ի հաճախորդները արդեն կարող են վճարումներ կատարել Telcell տերմինալների և Telcell Wallet-ի միջոցով՝ վարկային կազմակերպությունների ցանկից ընտրելով «Գլաձոր ՈՒՎԿ» ՓԲԸ-ն և մուտքագրելով համապատասխան վարկային կոդը, որը գտնվում է վարկի պայմանագրի առաջին էջում:
Խնայիր ժամանակդ, վճարիր օնլայն:

* * *

Հարգելի Հաճախորդնե՛ր,
Հորդորում ենք վարկի մարումները կատարել Telcell վճարային տերմինալներով, իսկ կազմակերպություն այցելել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում՝ պարտադիր կրելով դիմակ և ձեռնոց, և պահպանել սոցիալական հեռավորություն՝ առնվազն 1,5 մետր։

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Գլաձոր ՈՒՎԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ 2022թ.-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնց մոտ առկա չեն «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված արգելքները, ունեն բանկերում աուդիտորական աշխատանքի առնվազն 5 տարվա փորձ, որից 3 տարին բանկային համակարգում, բացառությամբ միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների, որոնց համար նշված աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ:

Մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են Տեխնիկական և Ֆինանսական հայտեր:
Տեխնիկական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա ծառայությունների մատուցման բնութագիրը,

բ աուդիտի իրականացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները,

գ) այն ֆինանսա-վարկային կազմակերպությունների ցանկը, որոնց նախորդ հաշվետու տարվա ընթացքում մատուցվել են նմանատիպ ծառայություններ,

դ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող` միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորում ունեցող աշխատակիցների (այդ թվում՝ աուդիտորական խմբի ղեկավարի) անունները, նրանց աշխատանքային փորձը և քանակը,

ե) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ` իր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը հաստատող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

Ֆինանսական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա աուդիտի իրականացման ընդհանուր գինը ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերն ու ծախսերը,

բ աուդիտի իրականացման ընդհանուր գնի վճարման եղանակն ու պայմանները:

Մրցույթային հայտերը կնքված ծրարներով ներկայացնել ընկերության գրասենյակ՝ ք.Երևան, Չարենցի փող. 1Բ, թիվ 42:

Մրցույթի հայտերն ընդունվում են մինչև 15.12.2022 թ.-ը ներառյալ (բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից), ժամը 09:30-ից 17:30 ընկած ժամանակահատվածում:
Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել` (+37410) 551515  հեռախոսահամարով,  կամ այցելել կազմակերպության ինտերնետային կայք՝ www.gladzoruco.am:

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

December 1st, 2022 at 1:28 pm