1. Մրցույթի մասնակցության բանկային երաշխիքներԵրաշխիքի գումարի 12-16%-ը,
Ժամկետանց վճարվելիք գումարների գծով հաշվարկվող տույժԺամկետանց գումարների նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.06%
Երաշխիքների տրամադրման աշխարհագրական շրջանակըՀայաստանի Հանրապետություն
Պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցներըանշարժ գույք, գնահատված արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար25000 ՀՀ դրամ
Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն30000 ՀՀ դրամ

 

Երաշխիքի տրամադրման դեպքում բանկային երաշխիքի տրամադրման գանձումները կատարվում են միանվագ’ երաշխիքի տրամադրման պահին:

 

2.Աշխատանքների կատարման և կանխավճարի ապահովման բանկային երաշխիքներՏարեկան 12-16%-ը
Ժամկետանց վճարվելիք գումարների գծով հաշվարկվող տույժԺամկետանց գումարների նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.06%
Երաշխիքների տրամադրման աշխարհագրական շրջանակըՀայաստանի Հանրապետություն
Պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցներըանշարժ գույք, գնահատված արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար25000 ՀՀ դրամ
Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն30000 ՀՀ դրամ

 

 

Երաշխիքի տրամադրման պահին գանձվում է երաշխիքի պայմանագրային ամբողջ ժամկետի տոկոսագումարը, որը, անկախ երաշխիքի գործողության փաստացի տևողությունից ենթակա չէ վերահաշվարկման և վերադարձման: