13.12.2023թ.-ին կատարվել է «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ բաժնետերերի կառուցվածքային փոփոխություն.

Նշանակալից մասնակիցները

 

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

1.

Գաբրիելյան Էդիտա

920 250

56.93

2.

Գաբրիելյան Հայկուհի

407 150

25.18

3.

Աբրահամյան Լիլիթ

201 450

12.46

Ընդամենը

1 528 850

94.57

 

 Անուղղակի նշանակալից մասնակից.

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

Գործունեության տեսակը

1.

Աբրահամյան Արտուշ(փոխկապակցված է Լ.Աբրահամյանի հետ)

87 850

5.43

օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած գործունեություն

13.12.2023թ. դրությամբ «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1 616 700 ՀՀ դրամ, որը կազմված է 32 334 բաժնետոմսից

December 14th, 2023 at 4:16 pm