19.08.2020թ.-ին կատարվել է «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ բաժնետերերի կառուցվածքային փոփոխություն.

Նշանակալից մասնակիցները

 

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

1.

Գասպարյան Էլլադա

608 950

37.66

2.

Գաբրիելյան Հայկուհի

407 150

25.18

3.

Գաբրիելյան Էդիտա

311 300

19.26

5.

Աբրահամյան Լիլիթ

201 450

12.46

Ընդամենը

1 528 850

94.57

 

 Անուղղակի նշանակալից մասնակից.

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

Գործունեության տեսակը

1.

Աբրահամյան Արտուշ(փոխկապակցված է Լ.Աբրահամյանի հետ)

87 850

5.43

օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած գործունեություն

19.08.2020թ. դրությամբ «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1 616 700 ՀՀ դրամ, որը կազմված է 32 334 բաժնետոմսից

September 8th, 2020 at 3:47 pm