01.07.2019թ.-ին կատարվել է «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ բաժնետերերի կառուցվածքային փոփոխություն.

Նշանակալից մասնակիցները

 

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

1.

Հարությունյան Վարդան

407450

25.20

2.

Գաբրիելյան Հայկուհի

407 150

25.18

3.

Գաբրիելյան Էդիտա

311 300

19.26

4.

Գասպարյան Էլլադա

201 500

12.46

5.

Աբրահամյան Լիլիթ

201 450

12.46

 

Ընդամենը

1 528 850

94.57

 

 Անուղղակի նշանակալից մասնակից.

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

Գործունեության տեսակը

1.

Աբրահամյան Արտուշ(փոխկապակցված է Լ.Աբրահամյանի հետ)

87 850

5.43

օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած գործունեություն

01.07.2019թ. դրությամբ «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1 616 700 ՀՀ դրամ, որը կազմված է 32 334 բաժնետոմսից

November 12th, 2019 at 7:58 pm