Մենք առաջակում ենք ապահովագրական վկայագրեր արտասահման մեկնող քաղաքացիների համար: Նմանատիպ ապահովագրությունը կօգնի Ձեզ ոչ միայն խնայել Ձեր փողերը, այլ նաև ճիշտ ընտրել արտասահմանում բուժհաստատություն և ազատվել ավելորդ սթրեսից:

Որտեղ էլ գտնվի զբոսաշրջիկը, ապահովագրության պայմանագրով մեր ընկերությունը երաշխավորում է նրան.

 • շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության տրամադրում
 • բազմատեսակ բժշկական ծառայությունների տրամադրում
 • բուժհաստատության մասնագետի այցելության կազմակերպում
 • բոլոր վարչական հարցերի կարգավորում
 • բժշկական անձնակազմի հետ փոխգործակցության հարցում աջակցություն:

Արտասահման մեկնողների (աջակցության) ապահովագրական վկայագրով հատուցվում են հետևյալ ծախսերը.

 • Բժշկական ծախսեր կապված շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության տրամադրման, ինչպես նաև ամբուլատոր և ստացիոնար բուժման
 • Ապահովագրված անձի բուժտրանսպորտային ծախսեր, շտապ օգնության մեքենայով կամ այլ տրանսպորտային միջոցով մոտակա բուժհաստատաություն տեղափոխում, ինչպես նաև տեղափոխում Հայաստանի տարածք բուժման ավարտից հետո
 • Մահվան դեպքում աճյունի հայրենադարձման համար նախատեսված ծախսեր
 • Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ապահովագրական գործակալի հետ հեռախոսով կապվելու համար ծախսեր
 • Ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված սահմանաչափի շրջանակներում անհետաձգելի ատամնաբուժական օգնության տրամադրման հետ կապված ծախսեր
 • Արտակարգ իրավիճակում բարեկամի ժամանում արտասահման` Ձեզ մոտ
 • Առանց խնամքի մնացած Ձեր անչափահաս երեխաների Հայաստան էվակուացիայի հետ կապված ծախսերը: