Վճարահաշվարկային

Վճարահաշվարկային կազմակերպություններ «Թել-Սել» ՓԲԸ Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, սենյակ 210 հեռ. +374 (60) 27-22-22 (Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն) www.telcell.am

Read more

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մրցույթ Հինգշաբթի, 31 Հոկտեմբերի 2019 14:02 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ՝  անշարժ գույքի գնահատման գործակալության հետ համագործակցելու նպատակով: Ընդունելի գնահատողների ցանկում կարող են ներառվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված՝ անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեցող անձանց անվանացանկում ընդգրկված անշարժ գույքի գնահատողները, որոնք ունեն աշխատանքի առնվազն…

Read more

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքները. ՀՀ սահմանադրություն, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենք , “Վարկային կազմակերպությունների մասին” ՀՀ օրենք, “Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին” ՀՀ օրենք, “Բանկային գաղտնիքի մասին” ՀՀ օրենք, “Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին” ՀՀ օրենք, “Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենք, “Արժեթղթերի…

Read more

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հաճախորդների դիմում-բողոքների և բողոք պահանջների ընդունման, քննարկման և որոշումների կայացման կարգը Հաճախորդների բողոք-պահանջների հայտի ձևը Ընկերության դեմ հաճախորդի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջի քննության գործընթաց Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր Բողոք-պահանջի լրացման և ներկայացման գործընթաց Համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ցանկացած անձի պահանջով դիմումը ստանալու պահից…

Read more

Բաժնետերեր

«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցվել է 04.08.2017թ.   Բաժնետերեր Հ/հ Գրանցված սեփականատեր Մասնակցության չափը (հազ ՀՀ դրամ) Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով) 1. Հարությունյան Վարդան 407 450 25.20 2. Գաբրիելյան Հայկուհի 407 150 25.18 3. Գաբրիելյան Էդիտա 311 300 19.26 4. Գասպարյան Էլլադա 201 500 12.46 5. Աբրահամյան Լիլիթ 201 450 12.46…

Read more

Հաշվետվություններ

2020թ.   Առաջին եռամսյակ Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվները Առաջին եռամսյակի ծանոթագրությունները 2019թ.   Աուդիտորական եզրակացություն Տարեկան հաշվետվություն Չորրորդ եռամսյակ Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվները Չորրորդ եռամսյակի ծանոթագրությունները Երրորդ եռամսյակ Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվները Երրորդ եռամսյակի ծանոթագրությունները Երկրորդ եռամսյակ Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվները Երկրորդ եռամսյակի ծանոթագրությունները Առաջին եռամսյակ Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվները Առաջին եռամսյակի ծանոթագրությունները  …

Read more

Վարկային հաշվիչ

Տպել Գումար   Կանխավճար (%) % Վարկի գումար   Տարեկան անվանական տոկոսադրույք % Վարկի ժամկետ (ամիսներով)   Տրման ամսաթիվ   Մարման ամսաթիվ   Օրերի քանակ   Ապահովագրավճար   Ընդամենը այլ վճարումներ   Փաստացի տոկոսադրույք   % Հաշվել Վճարում վարկից   Վճարում տոկոսներից   վճարման ամսաթիվ Օրերի քանակ Այլ վճարումներ Վարկի մնացորդ Վճարում վարկից Տոկոսների հաշվարկ…

Read more