ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար.   

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

22.03.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 483.50 488.00
 EUR 547.00 557.00
 RUR 7.40 7.80

Calculator

Visit

 

Առանց գրավի սպառողական վարկեր

 

                                  

Առանց գրավի սպառողական վարկեր

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 100.000-3.000.000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 16-24%
Փաստացի տոկոսադրույք 20%-30%
Վարկի ժամկետը 1-36 ամիս
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները Անուիտետ* եղանակով
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները**

1. վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանա-գրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին;

2. Վարկի կանխիկ տրամադրում` 0.5%

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար Տուգանք չի կիրառվում
Երաշխավոր անձանց առկայություն 1-2 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները Հաճախորդը և երաշխավորները պետք է ունենան փաստաթղթավորված եկամուտներ, նվազագույնը 12 ամսվա կայուն դրամական հոսքեր
Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը Մինչև 3 աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն «Սպառողական վարկերի տրամադրման» կարգի հավելված 2-ի
   

  *Անուիտետ վարկի մարման եղանակի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվում է հավասար չափի գումար, որը կազմված է վարկի մայր գումարից և տոկոսագումարներից: Սակայն սկզբնական շրջանում այդ նույն չափի գումարի մեջ ավելի մեծ է տոկոսագումարների մեծությունը, փոքր է մարվող մայր գումարը: Ժամանակի ընթացքում այս բաշխումը փոքրանում է, այսինքն` մայր գումարի մեծությունը ամսական մարման մեջ մեծանում է, իսկ տոկոսագումարների մեծությունը փոքրանում է, սակայն ամսական վճարումները մնում են անփոփոխ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի բռնագանձում տարածել Վարկառուի և Երաշխավորի գույքի վրա և իրացնել այն
 • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարումմները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» բաժնի Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում:
 • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում նրա մասին տեղեկատվությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկվի  Վարկային ռեգիստր և Վարկային բյուրո (ԱՔՌԱ), որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա և հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս:
 • Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն
  • առնվազն բանավոր պարզաբանում է հաճախորդին վարկի Ընդհանրական թերթիկում ներառված ծառայության բնույթն ու էական պայմանները
  • տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպության գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի

 

 

 abcfinance

Ընդհանրական թերթիկ

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ֆիզիկական անձի համար

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

timestamp
Վերջին թարմացումը՝ Երկուշաբթի, 04 Մարտի 2019 11:15
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image