ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար.   

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

22.03.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 483.50 488.00
 EUR 547.00 557.00
 RUR 7.40 7.80

Calculator

Visit

 

 

                                  

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ «ԷՔՍՊՐԵՍ» ՎԱՐԿԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Արդարադատության, էներգետիկայի նախարարությունների, դատախազության, ոստիկանության, կրթության ոլորտի, ՏԻՄ-ի, ՊԵԿ-ի, Ջրային կոմիտեի, <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ–ի և այլ պետական հիմնարկների աշխատողներին աշխատավարձի ապահովվածությամբ սպառողական նպատակով տրամադրվող <<Էքսպրես>> վարկի պայմանները

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 100000 - 5000000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 16-24%
Փաստացի տոկոսադրույք 18.8%-88.6%
Վարկի ժամկետը

1-60 ամիս

Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները Հաճախորդների ընտրությամբ՝ անուիտետ կամ հավասարաչափ մարումների եղանակով *
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները 1.Վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին; 
2. Վարկի կանխիկ տրամադրում` 0.5%
Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար Տուգանք չի կիրառվում
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները

Հաճախորդը  պետք է ունենա փաստաթղթավորված եկամուտներ,

Զուտ աշխատավարձի տարեկան հաշվարկը

Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը Մեկ աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը Անձնագիր(նույնականացման քարտ), սոցիալական քարտ և տեղականք աշխատավայրից

  *Անուիտետ վարկի մարման եղանակի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվում է հավասար չափի գումար, որը կազմված է վարկի մայր գումարից և տոկոսագումարներից: Սակայն սկզբնական շրջանում այդ նույն չափի գումարի մեջ ավելի մեծ է տոկոսագումարների մեծությունը, փոքր է մարվող մայր գումարը: Ժամանակի ընթացքում այս բաշխումը փոքրանում է, այսինքն` մայր գումարի մեծությունը ամսական մարման մեջ մեծանում է, իսկ տոկոսագումարների մեծությունը փոքրանում է, սակայն ամսական վճարումները մնում են անփոփոխ:


 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի բռնագանձում տարածել վարկառուի գույքի  վրա և իրացնել այն: 
  • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

  • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարումմները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում նրա մասին տեղեկատվությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկվի  Վարկային ռեգիստր , որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա և հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս:   
  • Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն
    • առնվազն բանավոր պարզաբանում է հաճախորդին վարկի Ընդհանրական թերթիկում ներառված ծառայության բնույթն ու էական պայմանները
    • տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպության գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի

 

 

 abcfinance

Ընդհանրական թերթիկ

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ֆիզիկական անձի համար

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Արդարադատության, էներգետիկայի նախարարությունների, դատախազության, ոստիկանության, կրթության ոլորտի, ՏԻՄ-ի, ՊԵԿ-ի, Ջրային կոմիտեի, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ–ի և այլ պետական հիմնարկների աշխատողներին աշխատավարձի ապահովվածությամբ սպառողական նպատակով  տրամադրվող «Էքսպրես» վարկի պայմանները

Վերջին թարմացումը՝ Երեքշաբթի, 05 Մարտի 2019 10:24
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image