ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար.   

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

22.03.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 483.50 488.00
 EUR 547.00 557.00
 RUR 7.40 7.80

Calculator

Visit

 

 

ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

Վարկերի տրամադրման աշխարհագրական շրջանակը Հայաստանի Հանրապետություն
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 100.000 - 1.000.000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 16%-22%
Փաստացի տոկոսադրույք 24%-32%
Վարկի ժամկետը 1- 24 ամիս
Վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները Անուիտետ* եղանակով
Վարկային հաշվի սպասարկման և գումարի տրամադրման միջնորդավճարները

առանց միջնորդավճարների

Վարկի մայր գումարի վաղաժամկետ մարման համար Տուգանք չի կիրառվում
Երաշխավոր անձանց առկայություն 1-2 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ
Վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոցները երաշխավորները պետք է ունենան փաստաթղթավորված եկամուտներ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության ժամկետը Մինչև 1 աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի փաստացի մնացորդի դիմաց
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Անվանական տոկոսադրույքի հաշվարկումը չի դադարում և, միաժամանակ, ժամկետանց վարկի մնացորդի նկատմամբ տույժ՝ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ գանձվում է տույժ՝ օրական 0.07%
Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը
 • տեղեկանք բուհից
 • անձնագիր
 • հաշիվ ապրանքագիր ուսման վարձի վերաբերյալ

  *Անուիտետ վարկի մարման եղանակի դեպքում յուրաքանչյուր ամիս հաշվարկվում է հավասար չափի գումար, որը կազմված է վարկի մայր գումարից և տոկոսագումարներից: Սակայն սկզբնական շրջանում այդ նույն չափի գումարի մեջ ավելի մեծ է տոկոսագումարների մեծությունը, փոքր է մարվող մայր գումարը: Ժամանակի ընթացքում այս բաշխումը փոքրանում է, այսինքն` մայր գումարի մեծությունը ամսական մարման մեջ մեծանում է, իսկ տոկոսագումարների մեծությունը փոքրանում է, սակայն ամսական վճարումները մնում են անփոփոխ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Վարկառուի և Երաշխավորողի կողմից պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման դեպքում վարկային կազմակերպությունն իրավունք ունի բռնագանձում տարածել նրանց պատկանող գույքի վրա և իրացնել այն:
 • Վարկային պայմանագրերի երկարաձգման համար վճարվում է սակագին՝ 20000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության համար վճարվում է սակագին՝ 5000 ՀՀ դրամ գումարի չափով

 • Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարումմները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» բաժնի Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում:
 • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում նրա մասին տեղեկատվությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կուղարկվի  Վարկային ռեգիստր և Վարկային բյուրո (ԱՔՌԱ), որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա և հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս:
 • Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը «Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն
  • առնվազն բանավոր պարզաբանում է հաճախորդին վարկի Ընդհանրական թերթիկում ներառված ծառայության բնույթն ու էական պայմանները
  • տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպության գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի

 

 

 abcfinance

Ընդհանրական թերթիկ

Վարկի ստացման դիմում-հայտի ձև
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ ֆիզիկական անձի համար

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Վերջին թարմացումը՝ Չորեքշաբթի, 15 Օգոստոսի 2018 12:26
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image