ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար տրամադրվող վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր  

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր տեղեկատվական ամփոփագիր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

19.11.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 475.50 479.00
 EUR 522.00 531.00
 RUR 7.30 7.60
100000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ

Calculator

Visit

 

Բաժնետերեր

«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցվել է 04.08.2017թ.

 

Բաժնետերեր

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

1.

Հարությունյան Վարդան

407 450

25.20

2.

Գաբրիելյան Հայկուհի

407 150

25.18

3.

Գաբրիելյան Էդիտա

311 300

19.26

4.

Գասպարյան Էլլադա

201 500

12.46

5.

Աբրահամյան Լիլիթ

201 450

12.46

6.

Աբրահամյան Արտուշ

87 850

5.44

 

Ընդամենը

1 616 700

100

 

 

 

01.10.2018-30.09.2019թթ. ժամանակահատվածում Ընկերության նշանակալից մասնակիցներին, ղեկավարներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց Ընկերությունից ստացված վարկերի և երաշխավորությունների մասին.

                                                                     հազ դրամ

Պայմանագրերի տեսակները

Պայմանագրերի

քանակը

Ընդհանուր

պայմ.գումարը

Մարվել է

Տրամադրվել է

Մնացորդը

30.09.2019թ.-ին

Միջ.

Կշռված

%-դրույք

Վարկեր

 

ՀՀ դրամով

6

108081

65059

64000

107022

12.4

ԱՄՆ դոլարով

1

289515

22252

18209

285472

7

 

2012թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը 

2013թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը

2014թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը

2015թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը

 

Շահաբաժիններ


      
Շահութաբաժինների վճարման կարգը սահմանված է Վարկային կազմակերպության կանոնադրությամբ (5-րդ բաժին):
     Ընդհանուր ժողովը շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
 

 Բաժնետերերի 12.06.2017թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2016թ.-ի չբաշխված շահույթը՝ 389 450 հազար դրամ գումարով ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի համալրմանը:

Բաժնետերերի 13.06.2018թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2017թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:

Բաժնետերերի 06.06.2019թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2018թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:

         Կազմակերպության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմաuերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» էջում:

         Վերոնշված տեղեկությունները  տրամադրում են ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի նախընտրած եղանակով գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` կազմակերպության գրասենյակում, կամ էլեկտրոնային հասցեով` info@gladzoruco.am

 

 

Աբրահամյան Արտուշ

87 850

5.44

Վերջին թարմացումը՝ Հինգշաբթի, 17 Հոկտեմբերի 2019 12:12
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image