ԲԻԶՆԵՍ

Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, շրջանառու միջոցների համալրման, նոր բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և այլ բիզնես նպատակների իրականացման համար.   

ԲԻԶՆԵՍ ԲԻԶՆԵՍ

Հիփոթեքային

Բնակարանի ձեռքբերման և վերանորոգման, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցապատման և վերանորոգման նպատակների իրականացման համար  

Հիփոթեքային Հիփոթեքային

Ավտոմեքենա

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկեր  

Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա
 
1

24.05.2019

 ԱՌՔ  ՎԱՃԱՌՔ
 USD 477.00 482.00
 EUR 530.00 540.00
 RUR 7.30 7.60

Calculator

Visit

 

Բաժնետերեր

«Գլաձոր ՈւՎԿ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցվել է 04.08.2017թ.

 

Բաժնետերեր

Հ/հ

Գրանցված սեփականատեր

Մասնակցության չափը

(հազ ՀՀ դրամ)

Բաժինը ԿՀ-ում (%-ով)

1.

Գաբրիելյան Նիկոլայ

805 850

49.84

2.

Հարությունյան Վարդան

407 450

25.20

3.

Գաբրիելյան Էդիտա

109 850

6.80

4.

Գաբրիելյան Հայկուհի

205 700

12.72

5.

Աբրահամյան Արտուշ

87 850

5.44

 

Ընդամենը

1 616 700

100

 

 

 

01.04.2018-31.03.2019թթ. ժամանակահատվածում Ընկերության նշանակալից մասնակիցներին, ղեկավարներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց Ընկերությունից ստացված վարկերի և երաշխավորությունների մասին.

                                                                     հազ դրամ

Պայմանագրերի տեսակները

Պայմանագրերի

քանակը

Ընդհանուր

պայմ.գումարը

Մարվել է

Տրամադրվել է

Մնացորդը

31.03.2019թ.-ին

Միջ.

Կշռված

%-դրույք

Վարկեր

 

ՀՀ դրամով

7

141200

8533

40750

105040

14

ԱՄՆ դոլարով

1

291864

112

-

291752

7

 

2012թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը 

2013թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը

2014թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը

2015թ. Ֆինանսական տարվա ընդհանուր ժողովի N1 որոշումը

 

Շահաբաժիններ


      
Շահութաբաժինների վճարման կարգը սահմանված է Վարկային կազմակերպության կանոնադրությամբ (5-րդ բաժին):
     Ընդհանուր ժողովը շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

 Բաժնետերերի 29.04.2016թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2015թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:

 Բաժնետերերի 12.06.2017թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2016թ.-ի չբաշխված շահույթը՝ 389 450 հազար դրամ գումարով ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի համալրմանը:

Բաժնետերերի 13.06.2018թ.-ի  տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ 2017թ.-ի արդյունքներով շահաբաժիններ չի վճարվում:

         Կազմակերպության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմաuերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել մեր կայքի «Կարգավորում» էջում:

         Վերոնշված տեղեկությունները  տրամադրում են ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի նախընտրած եղանակով գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` կազմակերպության գրասենյակում, կամ էլեկտրոնային հասցեով` info@gladzoruco.am

 

 

Վերջին թարմացումը՝ Երկուշաբթի, 15 Ապրիլի 2019 12:01
 
Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image